Can dien tu
CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Cân bàn chống nước Vibra Shinko Denshi model CJ
Cân bàn chống nước Vibra Shinko Denshi model CJ
Cân phân tích điện tử Vibra Shinko model SJ - CT
Cân phân tích điện tử Vibra Shinko model SJ - CT
Cân phân tích Vibra model AJ
Cân phân tích Vibra model AJ
Vibra HT
Vibra HT
Vibra Model LN
Vibra Model LN
Vibra LF
Vibra LF

Thông tư 22 về quản lý vàng, thiết bị đo lường ngành vàng trang sức mỹ nghệ

Nội dung giới thiệu chi tiết Thông tư 22 về quản lý vàng, thiết bị đo lường ngành vàng trang sức mỹ nghệ

Download: Thong tu so 22_2013_TT_BKHCN.doc, Phu luc I1.doc, Phu luc II.doc

Theo nguồn tin www.travinh.gov.vn thì để mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ do Doanh nghiệp/Công ty sản xuất, kinh doanh khi đưa ra lưu thông trên thị trường đủ định lượng, đạt chất lượng, đúng quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẫn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Đo lường; đặc biệt là đúng theo quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và Quyết định 1550/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2014 về việc đính chính Thông tư 22/2013/TT-BKHCN, Chủ các Doanh nghiệp/ Cửa hàng sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ phải thực hiện tốt các vấn đề sau đây:

A. Đối với nhà sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ:

I. Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Chủ cơ sở phải tự Công bố tiêu chuẩn áp dụng (bắt buộc thực hiện) cho vàng trang sức, mỹ nghệ do Doanh nghiệp mình sản xuất và đảm bảo sản phẩm, hàng hóa của mình sàn xuất đạt yêu cầu các chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn cơ sở đã xây dựng sau khi công bố.

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng gồm có:

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (bao gồm đặc điểm, tính năng, công dụng,…);

- Tiêu chuẩn cơ sở do Doanh nghiệp/ Công ty tự xây dựng.

- Bản công bố thực hiện theo mẫu của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ Doanh nghiệp/Công ty đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng liên hệ để được cung cấp mẫu và hướng dẫn thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng. Và được chủ Doanh nghiệp/Công ty công bố:

+ Trên bao bì của sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ.

+ Trên nhãn đính kèm của vàng trang sức, mỹ nghệ

Và hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng được lưu trữ tại địa điểm kinh doanh và cung cấp bản photo hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của sản phẩm, hàng hóa do Doanh nghiệp/Công ty mình sản xuất cho các đại lý, cửa hàng bán sản phẩm, hàng hóa của mình để cung cấp khi cơ quan có thẩm quyền, người tiêu dùng yêu cầu và đây cũng là cơ sở để cơ quan chức năng kiểm tra về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nói trên.
Giới hạn sai số cho phép của kết quả thử nghiệm (TCVN7055:2014)

II. Thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định:

Đống thời, chủ cơ sở phải ghi trên nhãn vàng trang sức, mỹ nghệ do mình sản xuất đầy đủ những nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hoá được quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP ban hành ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa:

- Nhãn in trên tài liệu đính kèm với sản phẩm vàng trang sức gồm các nội dung cụ thể sau:

+ Tên hàng hóa;
+ Tên địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất;
+ Tên, mã ký hiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất;
+ Ký hiệu của sản phẩm;
+ Hàm lượng vàng (tuổi vàng);
+ Khối lượng vàng và các vật liệu khác có trong sản phẩm;
+ Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn.

Riêng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ được nhập khẩu từ nước ngoài phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt thể hiện các nội dung bắt buộc trên dịch từ nhãn gốc và xuất xứ hàng hoá.

- Nhãn in trực tiếp trên sản phẩm:

+ Tên, mã ký hiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất;
+ Hàm lượng vàng (tuổi vàng);
+ Ký hiệu của sản phẩm;
+ Khối lượng vàng.

III. Yêu cầu về đo lường:

Để thực hiện đúng theo Thông tư 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng, thì Chủ Doanh nghiệp phải đảm bảo:

1.Cân vàng điện tử được sử dụng trong kinh doanh vàng phải có:

- Phạm vi đo và độ chính xác phù hợp với khối lượng vàng cần đo;

- Mức cân phải phù hợp với giá trị độ chia kiểm (e) quy định trong bảng 1;

Đồng thời, Cân phải có cấu trúc niêm chì/niêm phong bộ phận cài đặt để ngăn ngừa sự can thiệp dẫn đến làm sai lệch kết quả đo.

Cụ thể như sau:

- Cân vàng có khối lượng đến 200 g phải sử dụng cân điện tử 4 số lẻ sau g

- Cân vàng có khối lượng lớn hơn 200 g đến 3 kg phải sử dụng cân có 3 số lẻ sau g.

- Cân vàng có khối lượng lớn hơn 3 kg đến 10 kg phải sử dụng cân có 2 số lẻ sau g.

Đồng thời, cân sử dụng trong kinh doanh vàng phải được kiểm định tại tổ chức Kiểm định được công nhận hoặc chỉ định (Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị được chỉ định kiểm định tại Trà Vinh) và chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định) phải còn thời hạn giá trị.


2. Quả cân chuẩn phải bảo đảm yêu cầu sau:

- Có khối lượng danh định & độ chính xác phù hợp với cân được sử dụng;

- Đã được kiểm định tại tổ chức kiểm định được chỉ định & chứng chỉ kiểm định phải còn thời hạn giá trị. Và cân và quả cân có chu kỳ kiểm định là 12 tháng

3. Phép đo khối lượng

- Khối lượng vàng trong mua, bán với các tổ chức/ cá nhân hoặc trong thanh tra, kiểm tra không được nhỏ hơn khối lượng công bố.

4. Kiểm tra cân:

- Cân sử dụng phải được chủ Doanh nghiệp/Công ty kinh doanh vàng tự kiểm tra định kỳ ít nhất một tuần/ một lần và ghi vào sổ nhật ký.

- Lưu giữ sổ nhật ký tự kiểm tra định kỳ tại địa điểm kinh doanh.

 

B. Đối với chủ cơ sở kinh doanh:

1. Khi kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, Chủ Doanh nghiệp/Công ty phải yêu cầu nhà sản xuất, nhà phân phối cung cấp bản photo hồ sơ Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với từng loại vàng trang sức, mỹ nghệ do mình kinh doanh;

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng được lưu trữ tại địa điểm kinh doanh để cung cấp khi được cơ quan có thẩm quyền, người tiêu dùng khi có yêu cầu.

2. Chủ Doanh nghiệp/Công ty chỉ được kinh doanh hàng hóa đã có nhãn và trên nhãn hàng hóa phải được ghi đầy đủ những nội dung bắt buộc (theo yêu cầu tại mục A) được quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Đồng thời chủ Doanh nghiệp/Công ty kinh doanh phải chịu trách nhiệm đối với hàng hóa do mình kinh doanh phải đảm bảo đúng những nội dung quy định về nhãn hàng hóa.

3. Chủ Doanh nghiệp/Công ty kinh doanh chịu trách nhiệm đối với hàng hóa do mình kinh doanh phải đảm bảo chất lượng và yêu cầu về đo lường.

 

C. Trách nhiệm của cơ quan quản lý

Để các chủ cơ sở thực hiện tốt các quy định trên, ngày 10/7/2014 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trà Vinh đã tổ chức cuộc Hội nghị triển khai Thông tư 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường” và các văn bản pháp quy có liên quan nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp/Công ty sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng; đồng thời Chi cục cũng đã gửi Thông báo hướng dẫn về việc sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đến 166 Doanh nghiệp/Công ty trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, trong thời gian tới Chi cục sẽ chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức các đợt thanh, kiểm tra nhằm mục đích trực tiếp hướng dẫn, giáo dục, đôn đốc các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định trên

 

 

 

 

Xin cảm ơn!

 

Sản Phẩm khác với Thông tư 22 về quản lý vàng, thiết bị đo lường ngành vàng trang sức mỹ nghệ

Can xe o to tai dien tu cam bien tang hinh

Cân xe ô tô tải điện tử cảm biến tàng hình

Hệ thống cân ô tô điện tử tự động ở cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây là công nghệ của Thụy Sỹ với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Cân xe tải điện tử gồm 4 thanh cảm biến bằng thạch anh được đặt dưới nền đường, khi bánh ...

Chi tiết
Tieu chuan IP la gi - Tieu chuan chong ban bui va tham nuoc cua can dien tu

Tiêu chuẩn IP là gì - Tiêu chuẩn chống bán bụi và thấm nước của cân điện tử

Tiêu chuẩn IP là gì? Tiêu chuẩn IP (International Protection Marking) dùng để phân loại và xếp hạng mức độ bảo vệ của lớp vỏ bảo vệ hoặc tủ điện. Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế là cơ quan ban hành tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn IP ...

Chi tiết
Tai xe xe tai the hien cai kho lo cai khon

Tài xế xe tải thể hiện cái khó ló cái khôn

Kể từ khi Bộ giao thông vân tải quyết liệt trong việc xử lý các xe quá tải thi các tài xe xe tải đã thể mình thông minh trong tình cảnh "Cái khó ló cái khôn". Cụ thể thì để qua khỏi cửa ải kiểm tra trọng tải, các tài xế đã phổ ...

Chi tiết

 
 
Tieu chuan OIML -  DANH GIA CHAT LUONG CAN  DIEN TU

Tiêu chuẩn OIML - ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÂN ĐIỆN TỬ

Trước tiên ta phải nói rằng  OIML đây là một tổ chức đo lường tiêu chuẩn chất lượng của các thiết bị đo lường, trong đó phải nói tới cân điện tử. Website của tốc thức này: https://www.oiml.org/ . Tổ chức này có trụ sở ...

Chi tiết

 
1

Danh mục cân điện tử

Tỷ giá vàng - Ngoại tệ

Thống kê website

 
web đang trong quá trình thử nghiệm Demo, chỉ mang tính chất tham khảo--> đê biết thông tin chính xác vui lòng truy cập web chính thức www.canvietnhat.com